อัตราค่าบริการ (บาท)

ราคาค่าบริการแปลเอกสาร ไทย-อังกฤษ-ไทย/ หน้า ภาษาอื่น (ราคาขั้นต่ำ)/ หน้า
เอกสารธุรกิจ 400 - 600.- 800.-
เอกสารเฉพาะทาง 400 - 600.- 800.-
เอกสารราชการ 350 - 500.- 800.-
ราคาค่าเดินทางและยื่นรับรองเอกสาร/งาน/ครั้ง
กรมการกงสุลฯ 1,500-2,500.-  
สถานทูต 2,000-2,500.-  
ราคาค่าบริการล่าม/วัน (8 ชั่วโมง)
ภาษาอังกฤษ 6,500.-
ภาษาอื่น 8,000.-
มากกว่า 8 ชั่วโมง (อัตราเพิ่มต่อชั่วโมง)
ภาษาอังกฤษ 1,500.-
ภาษาอื่น 2,000.-

หมายเหตุ : ราคาข้างต้นเป็นราคาโดยประมาณ กรุณาตรวจสอบอัตราค่าบริการกับสำนักงานอีกครั้ง

ข้อตกลงการรับงาน/สั่งงาน และการชำระเงิน/รับชำระเงินค่าบริการ ระหว่าง พีเอสกับลูกค้า:

  1. พีเอสและลูกค้าตกลงเกี่ยวกับบริการผ่านการสนทนาทางโทรศัพท์ และส่ง/รับเอกสารเพื่อทำธุรกรรม
  2. พีเอสจัดทำใบเสนอราคา/ใบสั่งงาน/ใบแจ้งค่าบริการ ส่งให้ลูกค้า
  3. ลูกค้าลงลายมือชื่ออนุมัติการสั่งงานในใบเสนอราคา/ใบสั่งงาน และส่งกลับ พีเอส ลูกค้าลงลายมือชื่อ
  4. อนุมัติการสั่งงานในใบเสนอราคา/ใบสั่งงาน และส่งกลับ พีเอส
  5. สัญญาการจ้างงาน (หากมี)
  6. ลูกค้า ชำระค่าบริการตามรายละเอียดในใบแจ้งค่าบริการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร และอีเมล์สลิปการโอนเงินฯ กลับมายัง พีเอส เพื่อเป็นการยืนยัน

พีเอส ทรานสเลชั่น โปรเฟสชั่นนอล
“ผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญทุกองค์กรไว้วางใจงานแปลและล่าม พีเอส”