พีเอส ทรานสเลชั่น โปรเฟสชั่นนอล
เลขทะเบียนพาณิชย์และเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3100201414752 http://www.pstranslationpro.com

บริการแปลเอกสารและล่าม

พีเอส จัดตั้งขึ้นโดยทีมนักแปลและล่ามมืออาชีพที่สำเร็จการศึกษาทางด้านการแปล และมีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ด้วยปณิธาน ศักยภาพและความมุ่งมั่น พีเอส จึงพร้อม ในการตอบสนองความจำเป็นอันเกี่ยวเนื่องกับการแปลและล่ามของบริษัทห้างร้านต่างๆ ด้วยบริการ ระดับคุณภาพและด้วยความรวดเร็ว

สำนักงานพีเอส เวลาทำการ 09.00 - 18.00 นาฬิกา ทุกวัน

พบ พีเอส บนหน้า Google Map ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน โดยพิมพ์คำว่า แปลเอกสาร นนทบุรี

“ผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญทุกองค์กรไว้วางใจงานแปลและล่าม พีเอส”

พีเอส ทรานสเลชั่น โปรเฟสชั่นนอล
“ผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญทุกองค์กรไว้วางใจงานแปลและล่าม พีเอส”